Založ si blog

Sv. Ľudovít, v tieni kráľa Richarda levie srdce?


Sv. Ľudovít / 1214 ?– 1270 /, bol najvýznamnejší francúzsky kráľ. Jeho matkou bola tiež sv. Bianca  Kastílska, ktorá vládla za svojho syna ako regentka po predčasnej smrti svojho manžela kráľa Ľudovíta VIII. Ľudovít IX. samostatne začal vládnuť ako desať ročný. V roku 1234 sa oženil s Margitou Provensajlskou, s ktorou mal 10 detí. Prvú svoju križiacku výpravu viedol v roku 1248. Chcel udrieť na naslabšie chránené mesto Damietta, ktoré sa mu podarilo obsadiť. Týmto útokom na egypské mestá chcel prinútiť sultána, aby sa vzdal kresťanských miest vo Sv. Zemi. Pri Kahíre však Ľudovít utrpel krutú porážku, a sám padol do zajatia. V roku 1254 sa vrátil do Francúzska. Nastalo trinásťročné obdobie zlatého veku pre Francúzsko. Bolo to najmä po súdnej, administratívnej stránke. Veľkú pozornosť venoval aj chudobným a utláčaným. Svoju druhú križiacku výpravu podnikol v roku 1270. Tentoraz jeho cieľom bol Tunis. Nanešťastie Ľudovít však zomrel neďaleko Kartága na mor, ktorý vypukol v jeho vojsku. Ľudovít bol v roku 1297 vyhlásený za svätého.

Čo mali sv. Ľudovít a Richard levie srdce spoločné?

Henrich II. Plantageneth vydal svoju dcéru Eleonoru za kastílskeho kráľa. Eleonora dala kastílskemu kráľovi asi 10 detí, medzi nimi i sv. Biancu, matka sv. Ludovíta.

Richard levie srdce na sklonku svojho života začal mierové rokovania s francúzskym kráľom Filipom Augustom / starý otec sv. Ľudovíta /. Bol to práve syn Filipa Augusta Ľudovít VIII., ktorý sa mal oženiť z niektorých neteri kráľa Richarda.  Tento manželský zväzok mal potvrdiť trvalejší mier, medzi Francúzskom a Anglickom. Tento návrh dočasne odvrátila tragická smrť kráľa Richarda v roku 1199. Tohto úmyslu sa ujala Richardova matka, slávna Eleónora Akvitánska. Napriek svojím 82 sa vybrala do Kastílie, aby z tamať priviedla svoju vnučku. Pôvodne to nemala byť Bianca, ale jej staršia sestra Uracca. Kráľovná Eleónora sa rozhodla, že vhodnejšou nevestou pre Ľudovíta VIII, bude práve Bianca. Nakoniec jej rozhodnutie bolo korunované úspechom, keď Bianca Kastílska so svojím synom Ľudovítom boli prehlásení za svätých po svojej smrti.

Sv. Ľudovít bol historikmi nazývaný mních, kráľ a rytier v jednej osobe. Slovo rytier som zvýraznila, pretože toto ho najviac spájalo s nebohým Richardom levie srdce, ktorý zomrel 15 rokov pred narodením svojho prasynovca. Ľudovít si vážil svojho predka a bral si z neho aj príklad. V stredoveku mal rytier povinnosť – chrániť slabých a utláčaných. Kráľ Ludovít podnikol križiacku výpravu ako kráľ Richard. Dokonca aj na sklonku života kráľovnej Berengárie – manželke Richarda levie srdce jej udelil mesto Le Manche ako vojvodstvo. Richard levie srdce a sv. Ludovít boli pokladaní za vzor európskeho rytierstva.

Ľudovít a Richard levie srdce ako kráľ

Ľudovít vládol svojej krajine dlhých 45 rokov, z toho šesť rokov vo Sv. Zemi. Vypuknutiu vojen sa snažil vyhnúť. So susednými vládcami uzatváral mier.  V roku 1242 porazil Angličanov vo vojne. Nakoniec v roku 1258 uzavrel s nimi trvalý kompromisný mier. Na zavedenie spravodlivého systému v súdnictve zaviedol parížsky parlament ako nezávislú súdnu inštitúciu. Ľudovítov zmysel pre spravodlivosť sa stál známym pre celú terajšiu Európu. Veľa veľmožov sa na neho s dôverou, keď mali nejaký spor. A Ľudovít to vyriešil pre spokojnosť všetkých.

Richard – vládol Anglicku desať rokov, z toho sotva jediný rok strávil v krajine, v ktorej vládol.  Súčastnil sa tretej križiackej výpravy v rokoch 1189 – 1192. Po návrate do Anglicka ďalších päť rokov strávil v boji proti francúzskemu kráľovi Filipovi Augustovi, aby hájil svoje krajiny vo Francúzsku.

Ľudovítove križiacke výpravy, ktoré viedol, určite neboli pre jeho krajinu lacný špás. Ale v porovnaní, ako zaťažil svoju krajinu Richard levie srdce  je to nič. Za desať rokov, ktoré Richard vládol Anglicku, svoje krajiny nechtiac finančne vyčerpával. Jeho križiacka výprava, potom zajatie v Nemecku, a vojna proti Francúzsku. Jeho samotné zajatie stálo jeho krajiny 150 000 zlatých, čo bolo dvojnásobok ročného príjmu jeho krajín.

Richard zaviedol niekoľko zákonov na ochranu Židov. Ustálil miery a váhy, podporoval obchod.

Sv. Ľudovít a Richard – ich vzťah k vojne

Ľudovít – vojny používal len ako krajný prostriedok na riešenie problémov. Jeho snom podobne ako u jeho prastrýka Richarda bolo oslobodiť Jeruzalém. Nakoniec strávil na východe okolo siedmich rokov. Vojaci ho milovali pre jeho odvahu a statočnosť. Ako sa o ňom hovorilo, že bol nesmierne statočný v nešťastí.

Richard –  Na rozdiel od Ľudovíta cvengot zbraní a erdžanie koní zbožnoval. Bojoval na v prvom rade, čím dodával odvahu svojím vojakom. Náhle vojenské prepady používal ako riešenie problému. Napríklad keď sicílsky kráľ odmietol vydať veno jeho sestre, ktorá bola vydatá za jeho strýka, zabral časť ostrova Sicílie v hodnote, aké bolo veno jeho sestry.

Sv. Ľudovít a Richard – ich súkromný život

Ludovít bol šťastne ženatý niekoľko desaťročí s Mariou Provenajslkou, s ktorou mal 11 detí, nanešťastie takmer polovica z nich ich obaja manželia prežili. Manželka sprevádzala Ludovíta na oboch križiackych výpravách.

Ľudovít sa denne súčastnil na dvoch svätých omšiach, veľa sa modlil, postil, nechal sa i bičovať. Osobne sa neštítil ošetrovať chorých, zakladal mnoho nemocníc, podľa rytierskej prísahy pomáhal chudobným a utláčaným.

Richard – ten bol ženatý s Berengáriou, dcérou navarského kráľa. Jeho súkromný život nebol až taký cnostný ako u jeho príbuzného Ľudovíta. Richard mal jedného nemanželského syna. Deti mu v manželstve dopriate neboli, lebo jeho manželka bola neplodná. Pre svoju nevere k manželke bol i upozornený sv. Hugom z Lincolnu.

Richard si tiež ctil rytiersku prísahu – pomáhať slabým a utláčaným.  Aj Richard bol zbožný, nakoniec aj riskoval svoj život i korunu, keď chránil sv. Zem pred Moslimami, len nie v takom stupni, ako to bolo u Ľudovíta.

Zaujímavé perličky

Ludovít – raz sa pýtal svojho najlepšieho priateľa Joinvilla: Povedzte mi, spáchal by ste smrteľný hriech, keby ste mal  zachrániť kráľovstvo?“

„Radšej by som spáchal ten smrteľný hriech, ale zachránil by som tak kráľovstvo.“Odvetil Joinville.

„Nesprávne ste odvetil!“Pokarhal ho kráľ.

Druhá príhoda: Keď sa Ľudovíta dvorania pýtali, prečo sa neoblieka pestro. On im odvetil:“ Zlatou tunikou a šarlátovým pľášťom nemôžem nič pokaziť. Jednak nie som márnivý a neurážam ani kráľovský majestát.

Richard – Prvý incident: Richard si veľmi potrpel na dôstojnosť svojej kráľovskej zástavy. Ktorýsi z jeho nepriateľov pošepol rakúskemu vojvodovi Leopoldovi, aby vedľa anglickej zástavy narazil aj svoju rakúsku. Leopold tak urobil. Keď to uvidel anglický kráľ zo svojho okna, hneď vybehol rozhnevaný. „Kto položil toto handru vedľa mojej zástavy?!“ Na to vlajku strhol dole a pošliapal ju.

Druhý incident: Richard po oslobodení mesta na križiackej výprave prikázal svojím vojakom, aby začali opravovať hradby mesta. On sám sa nehanbil a pustil sa aj on do fyzickej roboty. Okolo neho na hradbách prechádzal sám rakúsky vojvoda a niesol sa ako páv.

„Prečo aj vy osobne nepracujete na hradbách ako ja?“Spýtal sa ho Richard špinavý od prachu.

„Ja nie som ani tesár a ani robotník, aby som sa tak znížil.“Sotva to vojvoda dopovedal,  už ležal na zemi potom, čo mu vyprovokovaný anglický panovník jednu vrazil.

Takýto prejav mal anglický kráľ, čo sa týkalo medzinárodnej diplomácie.

Na záver

Richarda levie srdce zbožňovali Angličania, veď tí mu nechali postaviť dve jazdecké sochy – jednu pri Parlamente a druhú pri Westiminsterskom opátstve, a neratajúc ďalšie sochy.

Sv. Ľudovíta zase zbožňovali Francúzi, tí po ňom pomenovali aj americký štát Luisijana.

Je troška nespravodlivé, že keď sa vysloví meno Richard levie srdce, pozná ho skoro celý svet. Je o nom napísané veľa kníh, natočené mnoho filmov. Kým o sv. Ludovítovi toho toľko veľa nie je.

Kráľ Ľudovít bol pre svoje cnosti vyhlásený za svätého,

Richard levie srdce pre svoje vlastnosti sa stál svetovou legendou. Kráľ Richard bol telesne veľmi pekný, vynikajúci rytier a bojovník, pekne spieval, hral, miloval dobrodružstvo, mal šarm.  Nakoniec vystupuje aj v legendách o Robinovi Hoodovi ako spravodlivý a dobrý kráľ. Čo vďaka sa stál súčasťou mnohých filmoch o Robinovi Hoodovi. A čo mu najmä pridalo na veľkej sláve, že umrel sotva 42 ročný.

Sv. Ľudovít slávu nevyhľadával, Richard levie srdce p nej túžil celým svojím srdcom.

Ľudovít si svojho dobrodružného a impulzivného predka vážil najmä pre jeho nadšenie pre Sv. Zem a pomoc chudobným a utláčaným.

Ľudia nakoniec majú radi akčných hrdinov typu Richarda levie srdce, než „nudných“ vzorných kresťanov ako bol sv. Ludovít. Zakončím tento článok bežným príkladom: Ludia si skôr v televízií pozrú Miss Slovensko, než nejaké vystúpenie spevackého súboru z detského domova.

Nie je také dôležité pracovať, ako informovať iných o tom, že pracujeme

24.01.2020

Autorka Marika Ritomská, editorka som ja. O projekte Dôstojné pracovisko vo verejnej správe sme sa mohli viac dozvedieť dňa 7. 11. 2019 na medzinárodnej konferencii v Prahe, ktorú organizoval Mobbing viac »

Nemôžeme si dovoliť hrdinov

23.01.2020

Autorka je Marika Ritomská, editorka ja. Režisérka Lucia Kaššová prišla s novým filmom "Denník SME za zdravý rozum", v ktorom som sa spolu s ďalšími tromi účastníkmi stala reklamou s viac »

Pani Remišová, ako funguje OĽaNO? – unikátne voľby 29. 2. 2020

21.01.2020

Autorka Marika Ritomská, editorka ja, článok je aktuálny najmä pred voľbami s unikatnym termínom - priestupným rokom. Vážená poslankyňa Remišová, naše 21. storočie je plné hyenizmu, viac »

Bundeswehr

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa vyšetrujú v najelitnejšej jednotke Bundeswehru, v špeciálnom komande KSK, uviedol šéf MAD.

nehoda prístavný mosť

Nehoda na Prístavnom moste ochromila dopravu v Bratislave

26.01.2020 19:24

Štyri autá, ktoré sa zrazili na zjazde z Prístavného mosta smerom do Petržalky zablokovali dopravu takmer v celej Bratislave.

Turecko / zemetrasenie /

Počet obetí zemetrasenia v Turecku stúpol na 38

26.01.2020 17:34

Spod trosiek zrútených budov sa podarilo vyslobodiť už minimálne 45 ľudí, pričom záchranári stále pátrajú po ďalších.

pocasie

Oceánsky vzduch prinesie na Slovensko zrážky a oteplenie

26.01.2020 17:30

Pozrite si videopredpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na pondelok a nasledujúce dni.