Založ si blog

Opatrovateľstvo ako zmiernenie hospodárskej krízy

Do vypuknutia hospodárskej krízy v roku 2008 v Rakúsku pracovali prevažne ženy z bratislavského a trnavského kraja. Boli to prevažne opatrovateľky a zdravotné sestry. Za prácu dostávali v Rakúsku dvojnásobne väčší plat ako na Slovensku.

Po vypuknutí krízy prevažujú opatrovatelia z krajov, kde si nájsť prácu je veľmi ťažko. Vo veľa prípadoch išlo o nedobrovoľné pretrhnutie pút s rodinou. „Môj muž sa nevedel vyrovnať s mojím odchodom z domu. Deti pred mojim odchodom plakali. Rodičia ma varovali, že moje manželstvo sa rozpadne. Našťastie ďalšie mesiace až také dramatické neboli. Moja rodina sa zmierila, že dva týždne v mesiaci som doma a dva preč. Platovo to už nie je ako to bývavalo, ale zaručuje to príjem pre rodinu. Prácu som si v Stropkove nemohla nájsť.“ uvádza 38 ročná Jana.

Prísnejšie nároky na prácu opatrovateľa

Ak úrady prichytili opatrovateľa pri práci na čierno, bol vyhostený. Lukratívny zárobok stál za riskovanie. Rakúsko v roku 2006 zlegalizovalo opatrovateľstvo vo svojej krajine. Príjmy pre opatrovateľov tak poklesli pre zavedenie rôznych poplatkov. Ak odvtedy prichytia úrady niekoho pracovať „na čierno“, čaká ho mastná pokuta vo výške 3 600 e.

Na rozdiel od nás na Slovensku, kde pichať injekcie a podávať lieky môže ktorýkoľvek rodinný príslušník, keď má v opatere svojho príbuzného, v Rakúsku sa pre podávanie liekov a iných zdravotníckych úkonov vyžaduje zdravotnícke vzdelanie. Ak opatrovateľ nemá zdravotnícke vzdelanie, nesmie vykonávať tieto úkony pod pokutou 3 600 e. Peter, 22 r. uvádza na túto tému: „Musel som riskovať pokutu, starký o ktorého som sa staral trpel veľkými bolesťami. Bolo by to kruté pre neho čakať na príchod lekára“

Pojem opatrovateľ sa na Slovensku a v Rakúsku právne upravuje rozlične. Právna úprava na Slovensku pozná opatrovateľ – opatrovateľskú službu, kde ako som spomínala opatrovateľ môže robiť zdravotnícke úkony. Rakúska právna úprava pozná iba pojem spoločník v domácnosti, ktorý sa stará o chorého a o jeho veci. Fakticky je to ako domáci sluha, ktorý vykonáva domáce práce a robí spoločnosť chorému.

Chorý alebo rodina v jeho mene si môže uplatniť nárok na štátny príspevok na opateru tzv. Pflegegeld. Príspevok zahrňuje všetky výdavky spojené s 24 hodinovou opaterou. Na tento príspevok musia byť splnené tieto podmienky:

• ak chorý bol zaradený do tretieho stupňa opatery

• vyžaduje si 24 hodinovú starostlivosť

Príprava na prácu opatrovateľa si vyžaduje rekvalifikačný kurz v rozsahu 200 hodín teórie a 200 hodín praxe. Najlepšie renomé ohľadom týchto kurzov na Slovensku majú Červený kríž a Slovenská akadémia vzdelávania. Kurz trvá spravidla desať týždňov. Ovládanie nemeckého jazyka sa požaduje na úrovni pre bežný styk s rodinou a s chorým. Nie je nutné mať certifikáty z tohto jazyka.

Od roku 2008 opatrovateľstvo v Rakúsku je možné vykonávať zákonne iba dvoma spôsobmi:

• na základe pracovnej zmluvy

• na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sa zaviedlo v roku 2008

Opatrovateľstvo na základe pracovnej zmluvy

Podpísaním pracovnej zmluvy medzi opatrovateľom a agentúrou, opatrovateľovi vyplývajú všetky práva a povinnosti z rakúskeho zákonníka práce. Zamestnanec je povinný sa podrobiť kontrolám svojho zamestnávateľa pri opatrovaní. Jeho pracovný čas nesmie presiahnuť 128 hodín za dva týždne. A opatrovateľ sa nemôže dať zastúpiť iným opatrovateľom.

Moja známa Katka, 31 rokov, mi povedala, že by už opatrovateľstvo nevykonávala na základe pracovnej zmluvy. Bola vždy v „pozore“, keď ju prišiel pozrieť niekto z agentúry.

Opatrovateľstvo na základe živnostenského oprávnenia

V praxi je viac využívaná práca na základe živnostenského oprávnenia, ktoré opatrovateľovi poskytuje viac možnosti než pracovná zmluva. Pracovné hodiny si môže upraviť ako chce. Môže sa dať zastúpiť iným opatrovateľom. Opatrovateľ najčastejšie využíva 14 dní v mesiaci, kým ďalších 14 je doma.

Máloktorý z opatrovateľov si dá uviesť ako sídlo svoju vlastnú kanceláriu v živnostenskom liste. Drvivá väčšina z nich uvádza ako sídlo adresu chorého, na ktorej zároveň aj býva. Rakúske úrady ochotne poskytnú odbornú pomoc opatrovateľovi pri jeho práci, aby neutrpel ujmu. Aj tam platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Všetky úradný listiny musia byť preložené súdnym znalcom a úradne overené.

Ak žena chce opatrovať v Rakúsku iba krátkodobo, netreba jej vybavovať živnosť. Podmienkou je, aby tieto ženy mali živnosť na opatrovateľstvo chorých. Opatrovateľstvo tam môže vykonávať na základe cezhraničného poskytovania služieb. Jej práca v krajine nesmie presiahnuť dĺžku dvoch mesiacov počas dvojtýždňových turnusoch. Opatrovateľ musí zároveň vykonávať aktívne opatrovateľstvo aj na Slovensku. Dôležité je, nevykonávať svoju prácu pre tú istú opatrovateľskú agentúru. Išlo by inak o trvalý pracovný pomer a nie krátkodobé opatrovanie. Právna úprava na Slovensku nepozná pojem domáce ošetrovateľstvo, iba domáce práce alebo spoločnosť v domácnosti. Na Slovensku teda nemôže byť predmetom živnosti domáce ošetrovateľstvo, ale iba domáce práce – spoločnosť v domácnosti.

Opatrovateľ má za povinnosť viesť domácu knihu, kde si zaznačuje všetky úkony spojené s jeho prácou. Podľa rakúskych právnych predpisov musí túto knihu uchovať dva roky po ukončení svojej činnosti. Ďalej si vedie Domácu účtovnú knihu, kde si zaznačuje všetky výdavky. Túto knihu musí uchovať dva roky podobne ako domácu knihu.

Jednorazové náklady so založením živností v Rakúsku vyjdú okolo od 200 – 300 e, zahrňuje to:

Založenie živnosti 70 e

Potvrdenie o pobyte 15 e

Členstvo v Rakúskej hospodárskej komore od 40 do 135 e, jeho výška závisí od členského štátu Rakúska.

Potvrdenie na uplatnenie si nároku za zdravotnú starostlivosť od zdravotnej rakúskej poisťovne ako na Slovensku aj v Rakúsku za 106 e.

Mesačné náklady sú 145 e na odvody.

Mesačná mzda resp. za 14 dní je okolo 700 e, vyššia suma závisí od štedrosti rodiny. Na jeden deň opatrovateľ tak dostane 50 e. Za sprostredkovanie si agentúra nechá okolo 30 percent zo mzdy opatrovateľa.

Za jednu z najspoľahlivejších a najstarších agentúr na sprostredkovanie tejto práce sa považuje Volkshilfe z Česka.

Dvaja ľudia sa so mnou podelili o svoj príbeh opatrovateľa v Rakúsku. Prvou osobou je moja známa Alena a druhou je Marek, obaja sú z východného Slovenska. Aj keď opatrovateľstvo je doménou prevažne žien už s dospelými deťmi, určité percento ho tvoria aj muži. Najmä teraz, keď je toľko evidovaných nezamestnaných absolventov škôl:

Alena, 45 r; uvádza: V roku 2005 prišla o prácu. Súkromná firma, v ktorej pracovala, skrachovala. Práca bola dobre platená, nájsť si v Košiciach dobré platenú prácu bez známosti nejde. Neupadla do letargie. Prihlásila sa na opatrovateľský kurz, nemecký jazyk vedela celkom dobre. Požiadala sprostredkovateľskú agentúru o opatrovateľstvo v Rakúsku. Za pár týždňov sa jej ozvali, že majú pre ňu istú staršiu pani, žijúcu Alpách, trocha bokom od dediny. Alena sa potešila, mala rada horskú prírodu. S optimizmom si pobalila svoje veci a vyrazila. S dodávkou sprostredkovateľskej agentúry ju aj spolu s ďalšími dvoma ženami viezli na miesta ich budúcej práce. Alenu ako poslednú vodič vyložil v zastrčenej dedinke v Alpách. Miesto jej práce bol osamelý dom. Keď sa rozlúčila so šoférom, vošla do dvora, ktorý bol už na prvý pohľad zanedbaný. Horší obraz sa jej naskytol keď vošla do domu. Všade po kuchyni pobehovali mačky, dokonca aj na stole si niekoľko pochutnávali na jedle z taniera. Staršia pani, asi po 80tke v kroji a drdolom na hlave ju pozdravila. Alena myslela, že dostane mozgovú príhodu, keď ju pani ponúkla z taniera, ktorého sa kŕmili mačky. Ako miesto na spanie jej ponúkla posteľ v rohu kuchyne, paplóny boli špinavé a roztrhané. Všade to smrdelo mačacími sekrementami. Alena nebola veľmi náročná, ale toto ju odradilo. Hneď začala volať šoférovi, že tu ani deň nezostane. Mobil signál nechytal. Alena nezostala v dome ani minútu. Vybehla z dvora dúfajúc, že vodič nejakou šťastnou náhodou ju bude čakať. Mala pravdu, dodávka stála na ceste pri dome. Vodič, s ktorým sa spriatelila jej povedal, že mal nejakú zlú predtuchu. Pomohol jej do auta naložiť kufre a vydať sa späť do civilizácie. Sotva už chytali signál, kontaktovali rakúske úrady o spôsobe života starej pani. Lekári u nej zistili už pokročilú stareckú demenciu. Museli ju umiestniť do domova dôchodcov. Najprv ju však museli dôkladne vyumývať, jej telesná hygiena bola veľmi zanedbaná. Alenu tento zážitok odstrašil, už nemala záujem viacej o prácu opatrovateľky v zahraničí.

Šťastlivejší bol prípad 24 ročného Mareka zo Sniny. Skončil vysokú školu v odbore pedagogika. Prácu si nenašiel. Ako jediné riešenie prichádzalo do úvahy práca opatrovateľa v Rakúsku. Nemecký jazyk ovládal dobre, stačilo mu iba absolvovať opatrovateľský kurz. Ľudí mal rád, bol súcitný. Agentúra mu našla prácu priamo vo Viedni. Mal opatrovať 79 ročnú ženu, vyžadujúcu si sústavnú starostlivosť. Rodina sa ku nemu správala veľmi dobré, ale starostlivosť o klientku si vyžadovala všetky jeho telesné a duševné schopnosti. Veľkým negatívom jeho práce bolo za 14 dní, že sa skoro vôbec nevyspal. Ak musel starkú raz v noci prebaľovať, následne umývať a meniť posteľné pradlo, bola to tá lepšia noc. Ak to musel robiť aj tri štyri razy, do smiechu mu nebolo. Po dvoch úmorných mesiacov starká nakoniec zomrela. V tom čase bola jej rodina na dovolenke. Marek vybavil všetky neodkladné formality ohľadom pohrebu. Rodina sa vrátila predčasne z dovolenky na pohreb svojej príbuznej. Marek by rád pokračoval vo svojej práci, ale zdravotné dôvody mu v tom bránili. Ako následok náročných prebdených noci dostal vysoký tlak. Našťastie sa mu po niekoľkých mesiacov ustálil, no na prácu opatrovateľa môže zabudnúť a aj na prácu, kde sa vyžaduje nočná služba.

Plat opatrovateľa v zahraničí nie je len o lukratívnosti zárobku a nadobudnutí nových skúsenosti. Ku tejto prácu musí mať človek vzťah. V posledných rokoch nároky na prácu opatrovateľa najmä v Rakúsku stúpajú. Rodinní príslušníci hľadajú čoraz lacnejšiu pracovnú silu. Slováci sú už pre nich dosť drahí. Za takmer polovičnú mzdu sú ochotní pracovať opatrovatelia z Ukrajiny, Filipín.

Pre zaujímavosť:

• najmenej opatrovateľov v Európe je v škandinávskych krajinách, kde je dobre prepracovaný sociálny systém

• vo Veľkej Británii je opatrovateľstvo legislatívne najjednoduchšie, tam sa opatrovatelia stávajú zamestnancami

 

1. http://www.aveducation.sk/index.php?id=1782

Treba si naozaj dávať pozor čo si želáte, splní sa to. ..

03.03.2022

Tento článok nadviažem na ten, aby vydali Smernicu, aby obyvatelia boli chránení pred agresivitou v priamom prenose zasadanie NR SR, alebo tlačovky. A psychické zastrašovanie TV Noviny Markíza. Keď som začala v roku 2001 študovať na právnickej fakulte v Košiciach, telefonovala som si so spolužiačkou. Mala depresiu, lebo táto škola bola ťažká, aj keď sme iba začínali. [...]

Prečo obnovenie konštitučnej monarchie na čele s Habsburgovcami?

02.03.2022

Je to skôr fiction, než reality. Ale idem zo svojho pohľadu to napísať. Poslední Habsburgovci ako Mária Terézia, Sissie, jej nešťastný frustrovaný syn Rudolf, potom nástupca trónu František Ferdinand, ktorému pre blbý zákon vyradili manželku a deti z línie. Potom kladne sa zapísal aj už teraz bl. Karol Habsburský. A čo sa týka jeho potomkov, tak to nie je isté akí by [...]

EÚ by mala vydať Smernicu, ktorá. . . . .

02.03.2022

Teraz všetko dychá Ukrajinou, Putinom, okay. Celé dva roky to bola korona, Ak nie korona, Putin, tak je to drastické zdražovanie. Zamyslel sa niekto na tým, ako niektoré médiá a politici v NR SR, na tlačovkách zlé vplývajú na ľudí? -Matovič celé dva roky vrieskal po ľuďoch, desil ich, nezmyselné opatrenia na kovid. Neriešenie problémy občanov. Ako zle vplývajú [...]

NR SR / Parlament /

Poslanci ukončili rokovanie skôr. V pléne chýbali predkladatelia návrhov

07.12.2022 18:35

Vo štvrtok sa má konať mimoriadna schôdza o návrhu na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde.

Marcel Forai

NAKA obvinila exšéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Mal zobrať úplatok

07.12.2022 18:08

NAKA Foraia obvinila z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku spáchaného formou spolupáchateľstva.

SR Bratislava zdravotníctvo LOZ protest BAX

Ambulancie vedeli, že LOZ za ne nebojuje. Príspevok dostane len 30 percent zdravotníkov

07.12.2022 18:00

Vlnu kritiky ani tak nespustili vyššie platy pre nemocničných lekárov a lekárky, ale schválenie stabilizačného príspevku.

Polícia / Policajná páska /

V galantskom byte našli mŕtvu ženu, podozrivú osobu polícia zadržala

07.12.2022 17:33

63-ročnú ženu bez známok života našli v kúpeľni s viacerými zraneniami na tele.