Založ si blog

Sultán Sulejman v telenovele a histórii

Sulejman bol najdlhšie panujúci sultán v dejinách Osmanskej ríše. Panoval dlhých 46 rokov až do svojej smrti 1566. Jeho dve manželky boli Mahidevran a Haseki Hürrem, ktoré dlhé desaťročia kruto intrigovali proti sebe. Vďaka Haseku Hurrem nazývanej Roxelana dal popraviť vlastného syna Mustafu a dlhoročného priateľa z detstva Ibrahima Pargaliho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultán Sulejman a Roxelana v historickom seriáli

 

V roku 2011 Turecko natočilo strhujúci historický seriál Sultán, ktorý sa na Wikipédii uvádza ako soap opera – telenovela. Podľa obsahu je to historický seriál, aj keď nabitý emóciami a niekedy doplnený režisérovou fantáziou. Ničím nepripomína sladké romantické vzťahy v latinoamerických telenovelách, ale vystihuje krutosť a boj o moc hlavných protagonistom seriálu.
Seriál Sultán sa začína oznámením smrti sultána Selima, príchodom mladého Sulejmana do Istanbulu a prevzatím moci. Súčasne sa odohráva tragédia mladej a nevinnej Alexandry /budúca Haseka Hurrem – Roxlana/, keď krvilační  Tatári vtrhnú do kostola, znesvätia  a povraždia ženy, mužov a deti. Pekné dievčatá a medzi nimi aj  Alexandru zobrali do otroctva, kde ich  predali do háremu sultána Sulejmana. Alexandra je krásna ryšavka, veselá, drzá a šibalská, jej charakter sa pokazí keď si ju všimne pekný a mladý Sulejman. /hrá ho H. Ergenç známy z telenoveli Tisíc a jedna noc/,

Historická maľba Sulejmana a Roxelan

 

 

 

 

 

 

 

 

V seriáli Sulejman zabudli dať udalosť, ktorá za spravidla vykonávala, keď nastúpil nový sultán – povraždiť všetkých svojich bratov a ich mužských potomkov. Osmanský zákon umožňoval toto zverstvo legálne.
Historický Sulejman sám vypracoval zákony pre svoju veľkú ríšu. Bol pracovitý, rád mal poéziu, ako každý sultán aj on ovládal nejaké remeslo – on sa vyučil zlatníctvu. Osmanská ríša za jeho vlády dosiahla najväčší rozkvet v umení, architektúre, práve, ekonomike – dejiny mu prisúdili prívlastok Veľkolepý. Ako správny sultán aj on mal svoj veľký hárem pozostávajúci z veľkého množstva konkubín. Jeho priazeň si získali iba dve spomínané krásavice Roxelana a Mahidevran. Obe po celý svoj život sa snažili zniesť z toho  to sveta jedna druhú. Nepodarilo sa im to. Za obeť im padli aj nevinní ľudia. Telenovelová Roxelana by sa ťažko mohla správať tak uličnícky v háreme ako v telenovele. Za to by jej hrozili tresty – bičovanie, väzenie, možno aj smrť. V seriáli Roxelana zavolala na Sulejmana ako na  seberovného niekde na trhovisku: „Sultán Sulejman!“. Za to by ju pravdepodobne prinajmenšom zbičovali. Zdokonalená niekoľko mesačným pobytom v háreme si pomocou intríg zaistila, aby upútala sultánovu pozornosť. Ťažko si predstaviť, žeby Sulejman takto svoju zákonitú manželku Mahidevran odstavil na druhú koľaj ako v seriáli. Možno zo začiatku bol očarený divokou Ukrajinkou Roxelanou, ale popri nej využíval služby množstva nadržaných konkubín. Podstatou krutých intríg medzi nimi bolo, aby sa ich syn stál budúcim sultánom – platilo tam pravidlo – silnejší prežije. Zabezpečiť následníctvo  pre svojho syna, zároveň znamenalo aj vyhnúť sa vraždeniu po nástupe nového sultána.

 

 

 

 

 

 

 

Vďaka matke sultána Sulejmana nebol konflikt medzi oboma fúriami  taký krutý. Po smrti starej sultánky v roku 1534 sa intrigy medzi tými dvoma prehĺbili. Mehidevran vlastnoručne dobila Roxelanu, keď jej spôsobila aj niekoľko zlomenín. Rozzúrený sultán ju poslal za trest preč z háremu i s jej synom Mustafom.

Sulejman a Ibrahim Palgadi
Ibrahim pochádzal z Grécka. Ako dieťa rybára bol unesený pirátmi a predaný do otroctva. Jeho osud sa zmenil, keď stretol mladého Sulejmana, jeho šťastie a záhuba zároveň. Sulejman z neho urobil svojho sokoliara, a keď sa stál sultánom, tak mu zveril dôležitú štátnu funkciu. Mladý Ibrahim vyriekol prorocké slová: „Moc a bohatstvo budú mojou záhubou.“ Sulejman ho ubezpečil siláckymi slovami: „Za mojej vlády tvoj život bude dokonale chránený.“
Ibrahim Palgadi nemohol drzú Roxelanu ani cítiť. Roxelana ho nenávidela, lebo za nástupcu Sulejmana otvorene podporoval Mustafu – syna sultánky  Mehidevran. V roku 1521 Sulejmanovi zomrel prvorodený syn Mahmud.  Roxelana mu v roku 1523 porodila prvého syna Selima /neskorší sultán Sulejman II./, o rok neskôr dcéru Mihrimah, o rok syna Mehmeda, Bajezida a v roku 1535 syna Cihangira. 
Práve to bola milovaná Roxelana /prvý krát bola cudzinka sultánskou/, ktorá intrigami pripravila o život čestného Ibrahima. Ťažko uveriť, že spletal intrigy ako v seriály Sulejman. Život otroka nemal žiadnu cenu v Osmanskej ríši, ale Moslimovia dodržiavali aj desať božích prikázaní. Ibrahim Palgali by ťažko neprávom obvinil hoc aj otroka.
Ako v historickom seriáli, tak aj v skutočnosti sa Ibrahim oženil s krehkou a milou sultánovou sestrou Hadžice. Obaja by si svoje šťastie užívali až do vysokého veku, keby tu opäť nebolo Roxelany.  V Roxelaniných očiach Ibrahim bol veľkou prekážkou jej syna Selima ku trónu. Aby mohla dať zabiť  princa Mustafu, musela najprv dať zavraždiť jeho oddaného strážcu Ibrahima. Najlepšie ako sa zbaviť Ibrahima, bolo ho zatiahnuť do velezrady, ktorá sa trestala smrťou. Ibrahima skompromitovali falošnými listami. Sultán Sulejman nemohol dať Ibrahima popraviť, lebo mu pred rokmi prisahal, že za jeho vlády sa mu nič nestane. Duchovní sultánovi poradili spôsob ako sa zbaviť prísahy a nezhrešiť proti Alahovi – v meste mu dať postaviť mešitu. Vec bola rýchlo vybavená, mešita sa postavila. A potom nasledovala krutá Ibrahimova poprava – bol priviazaný o štyri kone a roztrhaný. Stálo sa to v roku 1535. Po niekoľkých dňoch Sulejman kruto zistil, že pripravil o život nevinného človeka. Celé dve desaťročia svojho priateľa z detstva oplakával. Bol jeden z mála verných v jeho živote.

Princ Mustafa
Druhá nevinná obeť ryšavky Roxelany bol princ Mustafa. Princa Mustafu jeho otec Sulejman neplánoval ustanoviť svojím dedičom. Hlavná príčina bola, že Mustafa spolu s matkou boli vyhnaní z paláca. Mustafovi potom zveril provinciu ďaleko od hlavného mesta. Čakateľmi na trón sa stali synovia Roxelany. Vedela, že pokiaľ bude Mustafa nažive, jej synovia budú vždy ohrození. Pomocou svojho zaťa vymysleli podlý plán. Začali šíriť reči, že princ Mustafa chcel zavraždiť svojho otca, aby sa zmocnil vlády. Starnúci Sulejman tomu neveril, pokiaľ mu jeho „najvernejší“ nedokázali, že ho syn zamýšľa zabiť. Princovi Mustafovi odovzdali odkaz od sultána, aby sa s vojskom pridal ku nemu na vojenskej výprave. Netušil, že skočil do špinavej pasce sultánsky č. 2. Keď Mustafa vošiel do stanu, aby sa zvítal so svojím otcom. Sotva vkročil do stanu, už ho obklopila sultánska stráž. Mustafa sa bránil statočne, ale nemohol premôcť niekoľko násobnú presilu. Stráž princa ozbrojila. Sám Sulejman v hroznom hneve vlastnoručne zaškrtil svojho syna. Po jeho smrti začali janičiari sa búriť proti Sulejmanovi, ktorý nespravodlivo vlastnoručne popravil svojho syna.

Výboje
Sultán Sulelman sníval, že ovládne celý svet. Jeho veľkým vzorom bol slávny dobyvateľ Alexander Macedónsky.  Sulejman pri svojich výbojoch nebol vždy úspešný. Napríklad v 50 tich rokoch 16. storočia bol porazený kresťanskými vojskami v námornej bitke. Pre kresťanskú Európu bol veľká hrozba. Obsadil Uhorsko, ale nepodarilo sa mu dobyť  Viedeň.
Neviem, či to bola režisérova neznalosť dejín alebo zámerný cieľ, v historickom seriáli bol uhorský kráľ Ľudovít Jagelovský zobrazený ako podlý, arogantný a sprostý intrigán. V seriáli uhorskému kráľovi pridali asi o niekoľko desiatok rokov viacej než mal. V skutočnosti bolo Uhorsko v tej dobe v žalostnom stave rozdelené na tri časti: jedna patrila Rakúsku, druhá mladému a statočnému kráľovi Ľudovítovi II., ktorý v ničom nepripomínal toho seriálového, tretia časť patrila magnátovi Jánovi Zápoľskému.  Šľachtici sa bili medzi sebou o moc, chudobní ľudia trpeli. Mladí Ľudovít nebol schopný vytvoriť mocné kráľovstvo, lebo ho úplne zbedačené zdedil po svojom babráckom otcovi. Sulejman sa ako hrozba blížil po Dunaji do Uhorska, aby si ho podrobil. Kráľ Ľudovít zozbieral žalostné vojsko, tvorené sedliakmi, ignorované sebeckou šľachtou. V roku 1526 sa uhorská bedač, lebo vojskom sa to ani nedalo nazvať stretla v boji s krutými Osmanmi. 26 000 zle vyzbrojených sedliakov bolo masakrovaných, sám kráľ Ľudovít videl jedinú šancu v úteku. Prechod cez rieku sa mu stál osudným, ani jeho verní nevedeli mu pomôcť, keď ho váha 40 kilového železa stiahla ku dnu. Keď ho vybrali, šľachetný kráľ bol už mŕtvy. Narýchlo ho museli pochovať, aby zabránili zneucteniu jeho tela – odseknutím hlavy .Sám Sulejman zo začiatku neveril, že toto bola Uhorská armáda. Po roku 1526 sultán pripojil Belehrad a Budín ku Osmanskej ríši.
Na záver:
Sulejman prežil svoju milovanú Roxelanu či Alexadnru Lieskovsku o desať rokov v 1558. Mehidevran ich všetkých prežila, zomrela v požehnanom veku 81 rokov v roku 1581. Okrem spletania intríg ryšavá Roxelana chránila svojich poľských a ukrajinských rodákov. V Osmanskej ríši vykonávala charitu – stávala nemocnice, starobince. Aktívne sa zúčastňovala na zasadaniach ríše a radila sultánovi vo vládnych záležitostiach. To začala vykonávať od roku 1535, keď bol jej zásluhou popravený Ibrahim Pargali. Ovládala šesť jazykov.

 

 

Paradoxy na Slovensku

04.09.2013

1. Na obrázku hore je fotka 5 hviezdičkového hotela v mestskej časti Košice - Barca ako bude v blízkej budúcnosti vyzerať. Pre účely parkovania luxusných autíčok padnú za obeť asi 50 gaštanov. viac »

Môj výlet na Štrbské Pleso

11.08.2013

Svoj článok začnem oznámením, že som zmazala predošlý článok omylom. Z Košíc každú hodinu a štvrť chodí pravidelne rýchlik až do Štrby. Odtiaľ ide zubačka priamo na Štrbské Pleso. viac »

Sultán Sulejman alebo smrtiaca romantika

27.04.2013

Všetky ženy zbožňujú Sulejmana v historickom seriály Veľkolepé storočie (na Slovensku ako Sultán Sulejman). Právom. Okrem toho, že bol z jedným z najmocnejších vládcov vtedajšieho sveta, viac »

znásilnenie, týranie, týraná žena, útok, plač, zúfalstvo, samovražda

Mladý Bulhar dostal za znásilnenie Nemky (13) mierny trest

23.01.2019 21:04

Ďalší 15-ročný chlapec dostal 15 mesiacov väzenia podmienečne za napomáhanie pri znásilnení.

Keňa, teroristický útok, Nairobi, hotel

Počet obetí teroristických útokov bol vlani od roku 2009 najnižší

23.01.2019 20:25

V súčasnosti je za najnebezpečnejšiu krajinu považovaný Afganistan.

juan guaido

Vo Venezuele to vrie: Guaidó sa vyhlásil za prezidenta, Maduro sa otočil Trumpovi chrbtom

23.01.2019 19:56, aktualizované: 21:48

Guaidó pozdvihol za jasania prítomného davu pravicu a vyhlásil, že "formálne preberá zodpovednosti šéfa výkonnej moci".

copyright, plagiát, kontrola originality, antiplagiátorský systém

Holandský reportér je podozrivý z plagiátorstva a vymýšľania si zdrojov

23.01.2019 19:42

Viaceré média s Petrom Blasicom ukončili spoluprácu.

Gabriela Závacká

Štatistiky blogu

Počet článkov: 60
Celková čítanosť: 455737x
Priemerná čítanosť článkov: 7596x

Autor blogu

Odkazy