Založ si blog

Európa stojí na kresťanských základoch!


Piate storočie bolo veľkým medzníkom v dejinách Európy. Rímska ríša sa oficiálne rozpadla v roku 476, keď sa germánsky náčelník Odoakar prehlásil za rímskeho cisára. V celej Európe dochádza k veľkému sťahovaniu národov a ku krutým vojnám. Teda po páde rímskej ríše nastáva doba temná. Na druhej strane však dochádza i k veľkému rozmachu kresťanstva, ktoré sa šíri do všetkých kútov Európy. Vznikajú prvé kostoly, kláštory, dosiaľ pohanskí vládcovia sa v nasledujúcich storočiach nechajú pokrstiť a s nimi následne i ich krajiny. V tomto období už vznikajú počiatky feudalizmu, ktoré vytláčajú pôvodné rodové zriadenia.  Je to však obdobie i formovania budúcich základov Európy, ktoré budú stáť na kresťanských základov.

Veľkým širiteľom kresťanstva v Anglosasku, no najmä v Írsku bol sv. Patrick / 5. Storočie /, u Francúzov bol to biskup z Tour sv. Martin /4. Storočie /, sv. Benedikt z Nursie / 6 storočie / vo Francúzsku, sv. Cyril a Medod / na území Slovanov 9. Storočie,/  Sv. Brigita Švédska a ďalší iní.

Svätý otec Ján Pavol II. v roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda, sv. Benedikta z Nursie za patrónov Európy.  Ako príklad uvádzam stručné životopisy niektorých z týchto svätých:

Sv. Patrick

Narodil sa okolo roku 395 vo Veľkej Británii. Keď bol väčší, počas plavby loďou ho uniesli piráti do Írska, kde šesť rokov žil v otroctve. Podarilo sa mu ujsť. Nakoniec sa vracia do Írska po rokoch už ako vysvätený kňaz. Zomiera okolo roku 460.

Jeho veľkým úspechom bolo pokresťančenie dovtedy pohanského Írska, vďaka čomu je v tejto krajine dnes drvivá väčšina katolíkov, ktorých sa veľmi nedotklo šírenie protestantizmu v ostatnej Európe, najmä zo susedného Anglicka v 16. storočí.

Sv. Benedikt z Nursie

V roku 529 založil prvý kláštor na vrchu Monte Cassino. Po jeho smrti sa začali títo rehoľníci nazývať Benediktíni. Tento štýl života sa rozšíril do všetkých kútov Európy. V nasledujúcich storočiach to boli ďalší svätci,  ktorí založili ďalšie rehole podľa vzoru benediktínov. Sv. Benedikt sa stál zakladateľom európskeho rehoľníctva. Okrem toho bol veľkým prínosom pre Európu aj v kultúrnej oblasti.

Sv. Cyril a Medod

Títo obaja svätci pochádzali z gréckeho mesta Solún z váženej byzantskej rodiny. Brat Metod od svojej mladosti prejavil túžbu stáť sa rehoľníkom. Vzdal sa výhodného úradu, aby mohol vstúpiť do kláštora na hore Olymp v Grécku.

Veľkomoravské knieža Rastislav sa obrátil na byzantského cisára Michala III. s prosbou, o zaslanie vzdelaných mníchov, ktorí by priniesli vhodný typ písma pre Slovanov. Bolo to vhodné, aby sa kresťanská viera mohla šíriť v slovanskom jazyku i písomne.  5. Augusta 863 prichádzajú obaja solúnski bratia na Veľkú Moravu. Obaja bratia zostavili vhodné písmo, aby jeho pomocou mohli úspešne vysvetľovať bibliu. Písmená boli gréckeho, ale aj hebrejského pôvodu. Cyril a Metod takto aspoň vytvorili vhodný typ písma pre Slovanov, ktorých počet v Európe nie je malý. Pomocou tohto písma sa mohlo aj kresťanstvo viac šíriť.  V roku 867 Solúnčania cestovali do Ríma za pápežom Hadriánom II. žiadať o povolenie pre vysviacku nových kňazov, keďže Cyril bol svetská osoba a Metod nebol biskup.  Pápež Hadrián II. poctil Slovanom tým, že dovolil, aby slovanský jazyk bol ďalší z liturgických jazykov. Nanešťastie sv. Cyril v roku 869 v Ríme umiera, no pred svojou smrťou vstúpil do kláštora a prijal rehoľné meno Konštantín. Pápež Metoda pred jeho odchodom na Veľkú Moravu vysvätil za biskupa. To sa však nepáčilo nemeckým kňazom, ktorí tak prišli o veľký vplyv na Veľkej Morave. Nemeckí kňazi začali Metodovi riadne strpčovať život. Metod zomrel v roku 885.

Význam oboch bratov spočíval v tom, že rozšírili kultúru a kresťanstvo na Čechy, Poľsko, časť Maďarska a susedné územia.

Okrem týchto  svätcov existujú i ďalší, ktorí sa zapríčinili o to, že Európa je už dobre tisícročie kresťanská. Vďaka týmto tuhým koreňom Európa sa dá nazývať ešte kresťanskou.

Bolo to i spoločenstvo štátov, ktoré spájali Európu na kresťanských základov. O štyri štyri storočia neskôr  to bol  Karol Veľký, ktorý v roku 800 v Ríme korunovaný za cisára ríše, ktorá vznikla na základoch zaniknutej starovekej ríše. Ďalšie storočia to bolo súštatie na čele s Nemeckom, ktoré sa volalo Svätá ríša rímska národa nemeckého / od 10 st. až do roku 1804/.  Tieto štátne zoskupenia vydržali až do roku 1918, napriek tomu, že boli často krát porušované ľudské práva najmä národnostné práva.

Počas stredoveku bolo bádať i prvé pokusy o vytvorenie spojenia Európskych štátov, kde mali mať národy spravodlivé postavenie. V 15. Storočí bol to práve český kráľ Jiři z Podebrad, ktorý chcel v Európe založiť spoločenstvo európskych krajín, vybudované na základoch mieru, ale nestretol s pochopením u iných panovníkov.

V 19. Storočí bol to korunný princ Štefan / syn cisára Františka Jozefa I. /, ktorý navrhoval premeniť štáty v habsburskej monarchii na federáciu štátov. Lebo mnoho krajín pod Habsburgovcami boli utláčaní národnostne. Nanešťastie princ Štefan zomrel za mysterióznych okolnosti v roku 1898. Samozrejme, že táto monarchia, na čele s Rakúskom sa rozpadla 20 rokov po jeho smrti /1918 /.

Buduje sa Európska únia!

Nemecko to po druhej svetovej vojne ľahké nemalo, bolo rozdelené medzi víťazné mocnosti. ZSSR si žiadalo Východné Nemecko a USA zbytok. Aj sám Konárd Adenauer / nemecký spolkový kancelár / bol proti znovuzjednoteniu Nemecka. Adenauer totiž neveril zjednotenému Nemecku.

Práve vďaka francúzskemu ministerskému predsedovi vlády Róbertovi Schumanovi, Nemecko začali v Európe vnímať v lepšom svetle. Róbert Schuman a Konrád Adenauer začali priateľské rokovania medzi tymýto dvoma veľkými štátmi.

Róbert Schuman zdôrozňoval: Nutnosť vytvorenia európskych inštitúcií, v ktorých by mal byť európsky duch vyvíjajúci sa z tradícií a európskej identity, zproeurópskych názorov a postojov. Schuman ďalej zdôrazňoval: „Ak zvíťazí myšlienka európskej integrácie, veľmi rýchlo stratí svoj politický vplyv nacionalizmus a kultúrna izolovanosť.

9. mája roku 1950 bola vyhlásená Dekláracia / neskôr nazývaná aj Schumanova deklarácia /, ktorá riešila francúzsko – nemecké vzťahy. Založilo sa tu spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré položilo základy európskeho usporiadania. Vznikla tu Montánna únia, ktorá vyústila do vzniku Európskej federácie. Všade v Európe bol Schuman uznávaný, ale doma ho vysmiali. Preto sa v roku 1952 vzdal i postu ministra zahraničných vecí.

V polovici 50 rokov bola zvolená vo Francúzsku nová vláda, ktorá si Schumana vážila. Tá podporovala jeho integračné snahy o zjednotení Európy. V roku 1957 boli podpísané tzv. Rímske zmluvy, ktoré založili Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Za predsedu tohto spoločenstva bol jednomyseľne zvolený Róbert Schuman v rokoch 1958 – 1960.  Schumana začali nazývať Otec Európy.

Róbert Schuman zdôrazňoval i pred sv. Otcom Jánom XXIII, že jednotná Európa musí byť budovaná na kresťanských základoch.

Róbert Schuman„ Otec Európy“ zomrel 4.septembra v roku 1963.  Získal rešpekt v celej Európe i na svete svojím bezúhonným kresťanským životom, podobne ako jeho politický predchodca sv. Ľudovít IX  – francúzsky kráľ.

Okrem Róberta Schumana majú zásluhu na položení kresťanských základov EU aj Jean Monet – predseda OSN, Konrád Adenauer – nemecký spolkový kancelár, Alcide de Gaspery – taliansky predseda vlády a ďalší.

Ktorým smerom sa bude dnešná EU uberať?

Dnešné usporiadanie EÚ nie je pre kresťanstvo práve najpriaznivejšie.  Vo veľa krajín EÚ sú snahy o oddelenie cirkvi od štátu. Napríklad v takom Francúzsku sú zakázané nosiť krížiky na zlatých retiazkach.  V Španielsku / dosiaľ katolickom / prešiel zákon o uzatváraní manželstiev homoseuálov. Napriek mnohým protikresťansky orientovaným javom nie je možné kresťanstvo odstaviť na vedľajšiu koľaj, má predsa vyše tisícročné korenie, je ako veľký košatý strom s hlbokými koreňmi, ktorého základy nie je tak ľahko zničiť.

Oto Habsburgský narodený v roku 1912 v rozhovore s Michaelom Raggom z Kirche in Not v roku 2007 sa vyjadril o postavení kresťanstva v Európe. Otec Ota bol blahoslavený Karol I., posledný rakúsky cisár. V rokoch 1979 – 1999 bol členom Európskeho parlamentu a má čestný titul Prezident Paneurópskej únie.

Pri rozhovore s novinárom z Kirche in Not Oto uviedol základnú myšlienku: „Mnohé hovorí za nové pokresťančovanie Európy.“

Oto ďalej uviedol, že Francúzsko je akousi „rosničkou“ v politických udalostiach, podľa ktorého môžeme predpokladať včas blízky vývoj politických smerov. Podľa neho tu bádať náznaky návratu ku kresťanstvu.

Paradoxy na Slovensku

04.09.2013

1. Na obrázku hore je fotka 5 hviezdičkového hotela v mestskej časti Košice - Barca ako bude v blízkej budúcnosti vyzerať. Pre účely parkovania luxusných autíčok padnú za obeť asi 50 gaštanov. viac »

Môj výlet na Štrbské Pleso

11.08.2013

Svoj článok začnem oznámením, že som zmazala predošlý článok omylom. Z Košíc každú hodinu a štvrť chodí pravidelne rýchlik až do Štrby. Odtiaľ ide zubačka priamo na Štrbské Pleso. viac »

Sultán Sulejman alebo smrtiaca romantika

27.04.2013

Všetky ženy zbožňujú Sulejmana v historickom seriály Veľkolepé storočie (na Slovensku ako Sultán Sulejman). Právom. Okrem toho, že bol z jedným z najmocnejších vládcov vtedajšieho sveta, viac »

Keňa, teroristický útok, Nairobi, hotel

Počet obetí teroristických útokov bol vlani od roku 2009 najnižší

23.01.2019 20:25

V súčasnosti je za najnebezpečnejšiu krajinu považovaný Afganistan.

juan guaido

Guaidó sa vyhlásil za prezidenta Venezuely, uznal ho aj Trump

23.01.2019 19:56

Guaidó pozdvihol za jasania prítomného davu pravicu a vyhlásil, že "formálne preberá zodpovednosti šéfa výkonnej moci".

copyright, plagiát, kontrola originality, antiplagiátorský systém

Holandský reportér je podozrivý z plagiátorstva a vymýšľania si zdrojov

23.01.2019 19:42

Viaceré média s Petrom Blasicom ukončili spoluprácu.

Česko Rusko diplomati vyhostenie premiér Babiš

Úrad rozhodol o Babišovom konflikte záujmov, premiér sa odvolá

23.01.2019 19:18

Podľa Transparency International Babiš stále ovláda médiá patriace v minulosti pod koncern Agrofert, čím porušuje zákon o konflikte záujmov.

Gabriela Závacká

Štatistiky blogu

Počet článkov: 60
Celková čítanosť: 455697x
Priemerná čítanosť článkov: 7595x

Autor blogu

Odkazy